Delegat/da de Protecció de Dades

El/la Delegat/da de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament d'Empresa i Coneixement i de supervisar el compliment de la normativa reguladora. 

L'adreça de contacte és: dpd.emc@gencat.cat; Pg. de Gràcia 105, 08008 Barcelona

Data d'actualització:  26.02.2019