Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

Torna

Plaça de Pompeu Fabra, 1 17002 Girona

Envia per correu electrònic icona tancar finestra

* Camps obligatoris

  • Cal introduir el nom
  • El correu no és vàlid
  • Cal validar el test de verificació
  • Envia

Responsable

Sra. Mercè Nadal Farreras Perfil

Càrrec

cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

icona rellotge
Horari de registre i d'atencióde l'1 de setembre al 30 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Dies amb horari especial
5 de gener: de 9 a 14 h.
23 d'abril: de 9 a 14 h.
24 de desembre: de 9 a 14 h.
31 de desembre: de 9 a 14 h.


Observacions

Durant un període de temps i amb caràcter excepcional l'OAC obrirà a les 8 h.

Aquesta oficina atén exclusivament amb cita prèvia. Podeu demanar la cita prèvia pels canals següents:

    Per demanar cita prèvia per al tràmit de Complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals de Renda garantida de ciutadania, també podeu trucar al telèfon 900 400 012

icona amuntAMUNT

Funcions

a) Coordinar l'elaboració, l'actualització i la difusió, mitjançant els diversos canals establerts, de la informació sobre els serveis i productes que presta l'Administració de la Generalitat a Girona, d'acord amb la resta d'òrgans competents en la matèria i el model corporatiu d'atenció presencial.

b) Homogeneïtzar els criteris d'atenció presencial que prestin els diferents òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat a Girona, com també dels sistemes d'informació que hi estiguin vinculats.

c) Atendre i assessorar la ciutadania sobre els serveis i productes que presten els òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat.

d) Atendre i assessorar la ciutadania sobre els serveis i productes que presten les altres administracions presents al territori, sempre que sigui possible.

e) Donar informació a les persones interessades sobre l'estat de tramitació, o la situació en què es troben els serveis i productes sol·licitats a l'Administració de la Generalitat o als seus organismes, en funció de la disponibilitat dels mitjans informàtics i en el marc del la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

f) Efectuar els tràmits per facilitar l'atenció presencial i la prestació dels serveis i productes dels òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat als usuaris que s'hi adrecen, inclòs el registre de la documentació aportada, el cobrament de taxes i el tractament de les queixes i suggeriments, d'acord amb l'òrgan competent per raó de la matèria i el model corporatiu d'atenció presencial.

g) Coordinar les funcions d'atenció especialitzada a la ciutadania que prestin els òrgans adscrits als serveis territorials departamentals a Girona.

h) Coordinar i supervisar el funcionament del registre general d'entrada i sortida de documents i del registre intern dels diferents òrgans i organismes ubicats a les seus corporatives de la Generalitat a Girona.

i) Promoure la millora contínua i la simplificació de processos en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania, així com elaborar i mantenir la carta de serveis de l'Oficina i establir indicadors de qualitat.

j) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

icona amuntAMUNT

Data d'actualització: 30/10/2020