• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Actius de Muntanya

Actius de Muntanya, és una mercantil íntegrament participada per la societat pública Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) que n'és el seu únic accionista. El seu objecte social és:

  • l'explotació turística i esportiva de l'Estació de muntanya i esquí Boí-Taüll

La missió d'aquesta societat és garantir la suficiència econòmica de les instal·lacions per impulsar l'economia de la comarca, i així assegurar el manteniment de l'activitat i els llocs de treball de l'estació d'esquí; per tant, l'objectiu de la inversió és ajudar a desenvolupar un pla de viabilitat amb coinversions per adequar i modernitzar l'estació.